Netradiční techniky ve výtvarné výchově

Dne 24. 10. 2018 se Mgr. Lukášová, učitelka 1. stupně, zúčastnila vzdělávacího programu Netradičních technik ve výtvarné výchově. Seminář se konal v NIDV Ústí n. Labem. Vyráběla se nejdříve drátěná konstrukce věnce, potom se pracovalo s jutou a nakonec se zdobilo. Práce je to zajímavá, určitě tuto techniku ve škole s dětmi využijeme.