Nové cesty EVVO

Ve dnech 11. – 13. října 2018 se naše vyučující Mgr. Poppová účastnila semináře s názvem Nové cesty EVVO. Seminář byl zaměřen na představení nových výukových programů, , historii zoologických zahrad, třídění odpadů, výuku v přírodě a relaxaci dětí s knížkou v přírodě. Tento a další podobné semináře pomohou škole v rozvoji environmentální výchovy našich žáků. Seminář tak byl pro celou školu velmi přínosný.