Plán akcí na měsíc listopad 2018 MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

LISTOPAD 2018

Mateřská škola Lom

 

DÝŇOVÁNÍ – JIŽ OD NYNĚJŠKA MŮŽETE DO NAŠÍ MŠ LOM NOSIT DÝNĚ, KTERÉ S DĚTMI DOMA VYDLABETE. OZDOBÍME SI S NIMI ZÁPRAŽÍ A VSTUP DO MŠ. UVÍTÁME TAKTÉŽ SVÍČKY NEBO ELEKTRICKÁ SVÍTÍTKA DO DÝNÍ. DĚKUJEME!

2.11. dopoledne VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA MěÚ LOM

 Během dopoledne se tři vybrané děti ze třídy Dráčků zúčastní se svou paní učitelkou slavnostního vítání nových občánků našeho města na MěÚ Lom, kde přednesou tematicky případné básničky všem přítomným.

CÍL: Spolupráce s MěÚ Lom, navázání kontaktů s nejmenšími občánky města.

 

6.11. dopoledne DUŠIČKY – PAMÁTKA ZEMŘELÝCH S DĚTMI

Již tradičně navštívíme s dětmi místní lomský hřbitov, kde společně s dětmi drobnou dekorací a zapálením svíčky vyzdobíme opuštěné hroby a uctíme tak památku zemřelých.

CÍL: Předávání úcty, vedení k hodnotám, uctění památky důstojným způsobem, osobní prožitek pomoci, zdobení, ticha. PROSÍME RODIČE, ABY SVÝM DĚTEM DLE SVÝCH MOŽNOSTÍ DALI V TENTO DEN DO MŠ DROBNOU DEKORACI (I VLASTNÍ VÝROBY!) NEBO SVÍČKU, POMOCÍ KTERÉ SPOLEČNĚ HROB OZDOBÍME. DĚKUJEME!

 

13.11. 17.00 hod. SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, VYPOUŠTĚNÍ LAMPIÓNŮ ŠTĚSTÍ ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY

S dětmi a jejich rodiči se sejdeme v 17.00 hod. před budovou Městského úřadu Lom. S SEBOU SVÍTÍCÍ LAMPIÓN, se kterým ve společném průvodu projdeme ulicí Oseckou a posléze zpět ulicí Husova do MŠ. Na zahradě všechny děti vystoupí s kratičkým představením, můžeme se také občerstvit teplým čajem a společně poté vypustíme LAMPIONY ŠTĚSTÍ S OSOBNÍM PŘÁNÍM. JIŽ NYNÍ VYBÍRÁME 30 KČ ZA OBJEDNANÝ LAMPION ŠTĚSTÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE SI LAMPIÓN ZAKOUPÍTE A AKCE SE NEBUDETE MOCI Z NĚJAKÉHO DŮVODU ZÚČASTNIT, LAMPION DOSTANETE DOMŮ.

CÍL: Připomínka tradice, seznámení se s postavou svatého Martina, seznámení se s tradičními pranostikami a zvyky, spolupráce a společné setkání s rodiči, dětmi, prožitek radosti a příjemných chvil.

 

21.11. dopoledne 9.00 hod. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ LOM

V tento den proběhne v naší MŠ Lom vánoční fotografování. Děti, které z fotografování předem neodhlásíte, budou vyfoceny. Prosíme o nahlášení způsobu fotografování sourozenců – zda zvlášť nebo společně a počtu fotografií předem. Základní sada: 3 ks/90,-, každá další fotografie 30 Kč.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.