Papoušci v MŠ – 4. 10. 2018

Ve čtvrtek 4. 10. nás ve školce navštívili exotičtí papoušci se speciálním představením pro všechny děti i ty nejmenší. Nejprve si děti vyslechly zajímavou přednášku o každém zvířátku a dozvěděly se např. kde žijí, co jedí, kolik jim je let apod. Potom následovala ukázka toho co ptáci umí např. přelet přes třídu, kotrmelce, ležet nehybně apod. Děti si mohly papoušky samozřejmě pohladit, nakrmit je a ten kdo se nebál se mohl s papouškem dokonce i vyfotit.