Vystoupení „Dráčků“ v KD Lom – 20. 9. 2018

Ve čtvrtek 20. 9. děti ze třídy „Dráčků“ vystoupily v kulturním domě Lom k příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Děti měly připravené krátké pásmo písní a básní, za které děti sklidily velký potlesk a dostaly sladkou odměnu.