Plán akcí MŠ Lom na měsíc říjen 2018

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

ŘÍJEN 2018

Mateřská škola Lom

 

4.10. 10.30 dopoledne PAPOUŠCI V MŠ 60,-/dítě

 Děti v MŠ navštíví cvičení exotičtí papoušci se speciálním představením pro nejmenší. Děti budou mít možnost se do vystoupení interaktivně zapojit a dozví se podrobnosti o jejich životě.

CÍL: zábavné seznamování a navázání kontaktu se zvířaty, naučné představení s cílem dozvědět se nové informace o životě exotického ptactva zábavnou formou. VYBÍRÁME 60,-/DÍTĚ

 

10.10. dopoledne SELSKÝ DVŮR BRAŇANY – návštěva, prohlídka, kontakt se zvířaty, občerstvení, opékání buřtů, jízda na koni – ODMĚNA ZA VÝHRU V EKOUČITELI ROKU! 0,-/dítě

Dnes všechny děti z naší MŠ navštíví farmu „Selský dvůr Braňany“, kterou si společně prohlédneme, dozvíme se zajímavosti ze života zvířat na farmě, povozíme se na koních a opečeme si buřtík. Pitný režim též zajištěn (limonáda pro děti). Děti přijdou do MŠ v obvyklý čas a nasvačí se. Prosíme o pohodlné a vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí! Příjezd do MŠ na oběd. S sebou děti nic nepotřebují!

VÝLET JE PRO RODIČE DĚTÍ ZDARMA! (120,-/dítě + dopravu objednaným autobusem uhradí ZŠ a MŠ za výhru v projektu „Ekoučitel roku“)

CÍL: Kontakt se zvířaty na statku a získání nových poznatků z jejich života, zkušenost jízdy na koni, příjemně strávené dopoledne s kamarády a učitelkami z MŠ.

17.10. dopoledne ŽLUTÝ DEN

Děti v tento den přijdou do školky oblečeny do žluté barvy a jejích odstínů, módní přehlídka, odměna.

CÍL: Vzájemná soudružnost, posílení vztahů v kolektivu, upevňování barev hravým způsobem.

22.10. dopoledne 10.00 hod. MLADÍ VĚDÁTOŘI – INTERAKTIVNÍ VĚDECKÁ SHOW S OPRAVDOVÝMI POKUSY I PRO NEJMENŠÍ DĚTI 0,-/dítě

 Děti se v MŠ stanou účastníky prvotřídně referované interaktivní vědecké show s pokusy, zaměřenou na děti již od 2 a půl let věku. Částku 3000,-/show hradí MŠ z výtěžků loňského jarmarku a výtěžku za odevzdané kaštany.

CÍL: První vědecké poznání a zkušenosti s pokusy a s tím, jak věci kolem nás fungují.

 

POKRAČUJEME VE SBĚRU KAŠTANŮ PRO LESNÍ SPRÁVU LOUČKY, SBÍRAT BUDEME CHODIT I MY S DĚTMI!

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.