Naší školkou projel vláček „Seznamováček“

V pondělí 3. září jsme všichni společně zahájili nový školní rok tak, jak to bývá ve školce v prvních dnech tak trochu obvyklé – nové nejmladší „Čiperky“ provázelo několik slziček při loučení s maminkami, ale velice brzy si na svou třídu a paní učitelky přivykly. Většina loňských „Čiperek“ hrdě přestoupila do předškolní třídy „Dráčků“, kde se od začátku školního roku učíme nová pravidla režimových momentů, tělocviku i bezpečného chování ve třídě, koupelně, na zahradě…

Ve čtvrtek 6. 9. naší školkou projel „vláček Seznamováček“, který zejména nové děti seznámil s prostředím a všemi zákoutími budovy MŠ. Děti si zopakovaly své obrázkové značky v šatně, koupelně a na postýlkách, společně si zazpívaly, zatancovaly a hlavně – se seznámily s únikovou cestou v případě nouzové situace. Hledaly informační značky únikové cesty, hasicí přístroje, hlásiče požáru, vyzkoušeli jsme si svolání a rychlé opuštění budovy.