Zahájení školního roku 2018/2019

Dne 3. září 2018 v 8. 00 jsme úspěšně zahájili nový školní rok. Měli jsme radost, že naše prvňáčky přišla přivítat paní starostka Bc. Kateřina Schwarzová a paní radní pro oblast školství Mgr. Martina Šípová DiS. Paní starostka předala žákům první třídy hodnotné dárky a popřála jim mnoho úspěchů v začínajícím studiu.

Za školu i za vedení města přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok a mnoho úžasných zážitků.