Plán akcí na měsíc ZÁŘÍ 2018

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

září 2018

Mateřská škola Lom

 

6.9. dopoledne SEZNAMOVACÍ DOPOLEDNE „Jede vláček „Seznamováček“

 Děti se prostřednictvím seznamovacích her a aktivit seznámí se svými novými kamarády a učitelkami v MŠ, s prostředím MŠ, důležitými pravidly a zejména s pravidly bezpečného pohybu v budově MŠ i mimo ni.

CÍL: zábavné seznamování a navázání zdravého kontaktu s vrstevníky i zaměstnanci MŠ, poučení o třídních pravidlech a pravidlech bezpečnosti

 

11.9. odpoledne TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ A UČITELEK MŠ OD 16.00 hod. ve třídě „Dráčků“ (přízemí)

Důležitá úvodní třídní schůzka rodičů a učitelek MŠ, kde se rodiče dozví vše potřebné o předškolním vzdělávání svých dětí. Pokud je to jen trochu možné, prosíme rodiče o zajištění hlídání svých ratolestí z důvodu klidného a nerušeného průběhu třídní schůzky. Děkujeme!

 18.9. dopoledne 10.30 hod. DIVADLO „ONDŘEJ“, pohádka „Nezbedná princezna“ VYBÍRÁME 50,-

CÍL: Rozvoj kulturních poznatků, estetického cítětí.

20. 9. odpoledne 14.00 hod. VYSTOUPENÍ „DRÁČKŮ“ V KD LOM K PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ s krátkým pásmem písní/básní

 Děti z předškolní třídy „Dráčků“ vystoupí v kulturním domě v Lomu s krátkým pásmem písní a básní na oslavě MDS. Rodiče dětí, které chodí domů po obědě žádáme, aby své děti přivedli ve 13. 45 hod. před Kulturní dům v Lomu. K této příležitosti s dětmi vyrobíme pro seniory drobné dárky.

CÍL: Spolupracovat a aktivně se podílet na akcích a aktivitách pořádaných městem Lom, vzájemné obohacení nejmladších a nejstarších občanů navzájem, rozvíjení úcty ke stáří.

PO CELÉ OBDOBÍ „PADAJÍCÍCH KAŠTANŮ“ BUDEME V NAŠÍ ŠKOLCE KAŠTANY SBÍRAT, ODEVZDÁME JE NA POMOC ZVÍŘATŮM LESNÍ SPRÁVĚ, SE KTEROU JSME NAVÁZALI KONTAKT JIŽ PŘEDMINULÝ ROK (PROSÍME O ZAPOJENÍ TAKÉ RODIČE, PRARODIČE A JEJICH DĚTI). ODMĚNOU BUDE DĚTEM FINANČNÍ VÝTĚŽEK, JEŽ VĚNUJEME DĚTEM FORMOU AKCE/DÁRKU. DĚKUJEME!

 Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.