Příjemné prázdniny všem

Základní a Mateřská škola Lom chce tímto poděkovat vedení města za celoroční podporu a spolupráci.

Současně přejeme všem žákům a učitelům hezké prázdniny, rodičům příjemnou dovolenou a 3. září se těšíme na zahájení dalšího školního roku.