Návštěvy v Městské knihovně v Litvínově

Návštěvy v Městské knihovně v Litvínově

     Během tohoto školního roku se naše lomská škola zapojila do patnácti vzdělávacích programů,které nám litvínovská knihovna nabídla.
     Jedna z květnových návštěv zaujala ty nejmenší prvňáčky.Spolu s kamarády ze třetí třídy absolvovali program o etice Co se sluší a co ne?Pracovali ve skupinách.Každá si vylosovala jiné prostředí i situaci.Rozhodovali o správném či nesprávném chování zúčastněných.Poté si nacvičili scénku.Ostatní poznávali situaci a hned ji vyhodnotili.Na závěr si z krátkého filmu vypisovali chyby stolovníků při jídle.
     Naši nejstarší deváťáci měli program Pokleslá četba.Zpočátku si mysleli,že se jedná o jakousi červenou knihovnu nebo bulvární četbu.Ale program byl o komiksech.V tom nejlepším slova smyslu!Někteří viděli komiksy poprvé v životě.Mnozí je dobře znali.Pan lektor na interaktivní tabuli udělal jakýsi průřez dějinami komiksu.Druhá část programu byla velmi náročná.Trojice dostala komiks z válečného prostředí.Chyběl text.Jen na základě obrázků poznali žáci to,co se odehrává na stránkách komiksu.Navíc měli poznat i název války,ve které se děj odehrával.Měli k dispozici tablet s informacemi z internetu.Prezentaci svých výsledků zvládli docela dobře.
     V ostatních třídách se programy líbily také,ať už slyšeli žáci o Vikinzích,Andersenovi,Zemi a vesmíru,známých hradech v okolí,apod.Všichni se zhostili programů skvěle.Děkujeme pracovníkům knihovny za veškerou péči a práci.
                                                                                                                                                         Mgr. Panošková Marie