Muzeum civilní obrany

Návštěva Muzea civilní obrany v Ustí nad Labem

     V pondělí 4.5.2018 navštívili žáci druhého stupně naší lomské školy Muzeum civilní obrany v Ustí nad Labem. Společně s vrstevníky z jiných škol byli zařazeni do výukových skupin. Každá měla svůj specifický program. Na stanovištích se skupiny střídaly po 45 minutách.
     Nejvíce naše žáky zaujala zdravověda. Zkušený záchranář předváděl na figurantovi umělé dýchání a masáž srdce. Zasvětil do činnosti postupně všechny žáky. Každý si zkusil záchranu života. Nebylo to tak lehké-nezpanikařit, zavolat záchranku, správně podložit hlavu, uvolnit dýchací cesty, zakleknout a vést masáž srdce na hrudní kosti. Vznikaly i komické situace,které pan záchranář vtipně okomentoval.
     Naši žáci se dozvěděli mnoho informací o naší armádě. O pohybu naší armády v době válek i míru. O branné povinnosti odvedenců v době totality i o současné profesionální armádě působící v různých misích a zemích. POKOS – příprava obyvatelstva k obraně státu – a jak se zachovat v případě opravdového napadení – to a jiné informace byly další součástí vzdělávacího dopoledne. Mladé lektorky vyložily perfektně a názorně plán evakuace obyvatel v případě ohrožení přírodními živly,případně při výbuchu chemického závodu.
     Velmi teplé počasí nás trochu unavovalo, ale program byl velmi pestrý a přínosný.
                                                                                                                                                                         Mgr.Panošková Marie