Muzeum civilní obrany

Návštěva Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem

V pondělí 4. 6. 2018 se žáci 2. stupně ZŠ a MŠ Lom v rámci návštěvy Muzea civilní obrany zúčastnili série 6 přednášek k tématům civilní obrany. Na každém stanovišti se žáci dozvěděli zajímavé informace z oblasti zdravovědy a poskytnutí první pomoci, o vybavení Armády České republiky zbraněmi s možností střelby ze cvičných zbraní, o pravidlech evakuace osob a chemické ochraně, vyvrcholením pak byla prohlídka protiatomového krytu z 2. světové války. Exkurze v muzeu byla vhodným propojením teoretické a praktické výuky.