Poděkování Informačnímu středisku Europe Direct v Mostě

V naší škole jsme oslavili dne 9. 5. 2018 Den Evropy. Všichni žáci se na tuto prezentaci velice svědomitě připravili. Každá třída si vylosovala stát Evropské unie. V uvedený den jsme první dvě hodiny pracovali s materiály, které se této tématiky týkaly. Chtěli bychom velice poděkovat Informačnímu středisku Europe Direct v Mostě za hezké aktuální materiály, se kterými jsme pracovali a zároveň z nich vytvořili poutavé plakáty, nástěnné tabule, které nás budou o EU informovat i v dalším období. Tyto materiály nám i nezištně přivezli. Poděkování za hezký průběh celé akce patří všem pedagogům, samozřejmě všem žákům, Informačnímu středisku Europe Direct v Mostě. Již teď se těšíme na další akci.