Den Evropy

Dne 9. května 2018 jsme si na celé škole připomněli Den Evropy. Celý den byl zaměřen na problematiku Evropy a Evropské unie. Žáci si osvojili základní poznatky o historii a současnosti EU, o jejích orgánech a aktuálních problémech. Součástí dne byl i úkol, kdy si každá třída připravila jeden vybraný stát EU a prezentovala ho ostatním. Třídy tak navzájem vyzdvihly zajímané osobnosti, zvyky či jídla jednotlivých států. Celý den proběhl ve skvělé náladě a všichni si odnesli řadu nových poznatků.