Děti ze třídy Dráčků započaly plavecký kurz – 18. 4. 2018

Ve středu 18. dubna nadešla chvíle, na kterou se děti ze třídy Dráčků již dlouhou dobu těšily – začala nám každoroční předškolácká výuka plavání v litvínovském plaveckém bazénu.

Společně s MŠ v Loučné se v celkovém počtu 30 dětí zúčastníme celkem devíti plaveckých lekcí pod vedením zkušených plavčíků. Děti si dnes vyzkoušely plavání s plavčíky a podle dovedností byly rozděleny do tří družstev – Kapříků, Žabek a Želviček. Všechny děti si vyslechly velice důležitá bezpečnostní opatření a nezbytná pravidla, která musejí v bazénu bezpodmínečně dodržovat. Vyzkoušely si bezpečnou chůzi kolem bazénu, naučili jsme se společně režimu, který po celých devět lekcí budeme v bazénu dodržovat.

První hodina se nám všem líbila a proběhla bez jediného svízele. Plavat budeme každou středu a jeden pátek až do 6. 6. 2018. Poslední lekce bude ukázková, rodiče dětí se mohou přijít podívat na vše, co se jejich děti během výukového kurzu naučily.