PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN 2018

Mateřská škola Lom

4. 4. dopoledne: NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOM

Od 9.00 hod. – připraven program v knihovně pro Dráčky, od 10.00 hod. připraven program pro Čiperky

CÍL: Podporovat a rozvíjet zájem o knihy, čtenářství, předčtenářskou gramotnost, vyhledávání informací apod. Hravým způsobem přiblížit dětem svět knihy a seznámit se s možnostmi, kde se s nimi setkat.

 

5. 4. dopoledne: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MĚSTA LOM

Vybrané děti z předškolní třídy Dráčků pomohou přivítat nové občánky našeho města. Na Městském úřadě Lom zarecitují během slavnostního obřadu.

CÍL: Podílet se na akcích a aktivitách našeho města, spolupráce s MěÚ Lom, rozvoj empatie a estetického vnímání.

 

13. 4. dopoledne v 9.30 hod.: CANISTERAPIE V MŠ

V MŠ se dopoledne děti seznámí s pejskem labradorem, který je speciálně vycvičen k canisterapii. Pro děti je připraven speciální program s ukázkou a osvětou této prospěšné terapie. Se speciálně vycvičeným pejskem nás navštíví paní Aulická, akce je ZDARMA.

CÍL: Rozvoj a získávání nových poznatků o dění a světě kolem nás, děti se dozví, co je canisterapie a k čemu je prospěšná.

 

18. 4. a 25. 4. DRÁČCI, dopoledne: PLAVÁNÍ

Děti ze třídy Dráčků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní prvních dvou lekcí plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na webových stránkách MŠ Lom a na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

CÍL: Seznámení se s bezpečným pohybem ve vodě, osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence.

 

19. 4. dopoledne: ZELENÝ DEN V MŠ

Děti přijdou dnes do MŠ v jarní zelené barvě.

CÍL:  Podpora kolektivu, vnímání barev, propojení barev s přírodou a kalendářem

 

23. 4 – 26. 4. dopoledne: TÝDEN S ČARODĚJNICEMI

V tomto týdnu si obě třídy Čiperek i Dráčků vyrobí čarodějnici „Moranu“, kterou ve čtvrtek 26. 4. vyneseme jako obvykle před MěÚ Lom. Čarodějnice budou později odvezeny na „pálení čarodějnic“ za anšajbu do Loučné.

CÍL: Prožívání tradic, rozloučení se zimou.