Ekoučitel roku 2017/2018

Všichni spolu mnohem snáz chráníme svět kolem nás!

Aneb proč se děti a učitelky z MŠ Lom zapojily do projektu „Ekoučitel roku 2017/18“

     Naše Mateřská škola Lom se v letošním školním roce kromě celorepublikového ekologického projektu „Recyklohraní“, o kterém jsme psali již v minulé Lomské radnici, zapojila v zastoupení paní učitelky Tamary Hubkové z předškolní třídy „Dráčků“ také do osvětového environmentálního projektu a soutěže „Ekoučitel roku 2017/18“.

      Podobně jako u „Recyklohraní“ je cílem tohoto projektu realizace řady menších projektů a plnění nejrůznějších úkolů s aktivní účastí dětí v průběhu celého školního roku. Úkoly spočívají především v osvětě a vzdělávání dětí, ale i široké veřejnosti v ekologické a environmentální výchově, týkají se správného třídění odpadů, ale také negativních dopadů a důsledků škodlivin a nebezpečných látek unikajících do přírody. Děti si hravou a přirozenou formou osvojují správné návyky a učí se svým chováním pozitivně ovlivňovat životní prostředí a svět kolem nás. Činnosti a aktivity spojené s našimi ekologickými projekty jsme nechali přirozeně a spontánně „zapustit“ do výchovně-vzdělávacího procesu, k plnění úkolů využíváme nejen speciálně plánovaného času, ale také volných chvilek a všech příležitostí, které vyvstanou.

     První a druhý úkol děti se svými učitelkami splnily prostřednictvím dílčích projektů „Elektrožrout“ a „Baterie rozbitá, poslouží i vybitá“, které se zaměřovaly na správné třídění a sběr elektroodpadu a baterií. Jednalo se o poměrně rozsáhlé projekty s širokým dosahem působnosti, zapojili se do něj rodiče dětí i širší veřejnost, úzce spolupracujeme také s místními lomskými firmami a Městským úřadem Lom. Všichni do něj investovali mnoho užitečných sil a energie, která se v budoucnu jistě zúročí.

    S pravidly a požadavky se lze blíže seznámit na našich webových stránkách www.zsmslom.cz, pravidelně vás také o všem, co se projektů týká, informujeme v naší MŠ, ve vývěsce MŠ a na řadě veřejných míst našeho města. Zaregistrovat jste také mohli naše vlastnoručně vyrobené plakátky a vyrobené „Elektrožrouty“ – červené kontejnery na použité drobné elektro, umístěné v místních prodejnách „U Medunů“, „U Hejsků“ a také v naší MŠ.

     I když je pro nás projekt „Ekoučitel roku 2017/18“ výzvou, a výhercem certifikátu a krásné 1. ceny (zájezd pro děti) může být ze všech školských zařízení z celé ČR jen jeden, baví nás děti v tomto směru vzdělávat a učit je, že to, co nám příroda dává, jí můžeme vracet, když nezůstaneme lhostejní. Že chceme-li budovat hezčí, lepší a zdravější svět, musíme pro to sami něco udělat.

     Děkujeme opravdově všem, kdo se spolu s námi na realizaci projektů jakkoliv podílejí a prosíme i o další přízeň a vstřícnost při plnění dalších úkolů, které nás teprve čekají. Děkujeme!

Jitka Strýhalová