Vznik Muzea Základní školy a Mateřské školy Lom

Vážení obyvatelé města Lomu,

v letošním školním roce si připomínáme několik důležitých historických okamžiků. Jedním z nich je 120 let od založení české školy v Lomu. Tím druhým okamžikem je 100 let od vzniku Československé republiky. Díky těmto výročím chceme navázat na tradici, která byla za 1. republiky na českých školách zcela běžná. Byla to existence školních muzeí. Z tohoto důvodu se na vás obracíme s prosbou o věnování či zapůjčení dobových materiálů, které by byly vystaveny v nově vznikajícím školním muzeu. Pokud se vám tato myšlenka líbí a do této akce se budete chtít zapojit, obraťte se na vedení Základní školy a Mateřské školy Lom. Uvítáme staré pohlednice, platidla, žákovské knížky, vysvědčení, knihy, dřevěné penály, hornické uniformy, žehličky a mnohé další věci, které dětem přiblíží život našich předků v dobách minulých.