Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme všem, kteří jsou ochotni finančně nebo materiálně podpořit činnost Mateřské školy Lom. Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme. Jedním takovým dárcem je firma PLATINUM NATURAL, s.r.o., která věnovala jako sponzorský dar Mateřské škole Lom „DĚTSKÝ BASKETBALOVÝ KOŠ“ v celkové hodnotě 2.000,- Kč. Děkujeme moc za vstřícný krok, basketbalový koš využijeme ke sportovní činnosti a pohybovým aktivitám dětí.