Plán akcí na měsíc únor 2018

ÚNOR 2018 – Mateřská škola Lom

 5. 2. – 10,30 dopoledne: DIVADLO ONDŘEJ – Pohádka „Křížem krážem oceánem“

Naučné a zábavné divadelní představení na motivy příběhu Julese Verna.

VYBÍRÁME 50,-

CÍL: Podpora kulturního rozvoje a poznání, estetického vnímání.

 

8. 2. dopoledne: MASOPUSTNÍ KARNEVAL

Děti dnes přijdou do MŠ v maskách (nejlépe masopustních), čeká je zábavné dopoledne s přehlídkou masek, soutěžemi a diskotékou, na závěr odměny pro krásné masky.

CÍL: Rozvoj a podpora kulturní tradice masopustu, utužení kolektivu, sounáležitost, prožitek radosti a společného veselí.

 

14. 2. dopoledne: ČERVENÝ DEN, VALENTINSKÉ DOPOLEDNE

Děti v tento den přijdou oblečeny do červené barvy, prožijeme společně valentinskou tradici s výrobou přáníček.

 CÍL: Seznámení se s tradicí sv. Valetýna – kdo byl sv. Valentýn? Podpora rozvoje v oblasti kulturních vědomostí, rozvoj estetického vnímání a osobnostních vlastností – výroba pro radost druhého, sounáležitost a stmelení kolektivu.

 

21. 2. – 9,15 dopoledne: KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ, PŘEHLÍDKA EXOTICKÉHO I LESNÍHO PTACTVA

Naši MŠ navštíví pan kouzelník, který kromě svého kouzelnického umění dětem předvede také některé druhy exotického a lesního ptactva, poučí je o jejich životě v přírodě i v zajetí.

CÍL: Zábavný i naučný prožitek, rozvoj znalostí a vědomostí, kulturního vnímání.

VYBÍRÁME 50,-