Výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ

MŠMT: Výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

 • Naše škola se stala úspěšným žadatelem v Rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

  Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

   

  Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou pregramotnost, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

   

  Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.