Inkluze v praxi

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV B

Základní a Mateřská škola Lom, okres Most je zapojena do projektu Inkluze – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. www.inkluzevpraxi.cz