Výzva č.57

Naše škola je od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015 zapojena do projektu Výzva č. 57, která je podpořena z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Získali jsme finanční prostředky ve výši 204 112,- Kč, které budou použity na rozvoj technických dovedností žáků ve škole. Abychom byli schopni tento rozvoj zajistit, budou finance použity především na vybavení školní dílny.