Výzva č. 56

Naše škola je od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 zapojena do programu finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 56. Naše škola vypracovala projekt s názvem Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti, na jehož realizaci získala dotaci celkem 489 286,- Kč. Celý projekt bude ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy k 31. 12. 2015. V rámci tohoto projektu budeme na škole realizovat tři šablony.

První šablona s názvem Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti bude realizována v hodinách českého jazyka formou čtenářských dílen a to na I. i II. stupni. V rámci této šablony zakoupíme knihy, které budou všem žákům k dispozici ve školní knihovně a učitelé s nimi budou v rámci čtenářských dílen pracovat.

Druhá šablona s názvem Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky umožní vycestovat 20 žákům druhého stupně na 6 dní do Londýna a Hamburku, kde se nejen seznámí s místními kulturními památkami, ale rovněž se zde budou zdokonalovat ve své angličtině a němčině v rámci kurzů výuky cizího jazyka. Na realizaci této šablony jsme získali dotaci 276 860,- Kč. Zájezd se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci. Žáci budou vybráni na základně stanovených kritérií a doprovod jim budou dělat pedagogové naší školy.

Třetí šablona je zaměřena na tzv. stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Na tuto činnost jsme získali 42 158,- Kč. Této šablony se účastnil jeden člověk z naší školy, který vycestoval na základní školu na Slovensko.