Příspěvek na ozdravný pobyt

Děkujeme VZP za poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt, který se konal 11. 4. – 15. 4. 2016 v Nových Křečanech. Ozdravný pobyt byl financován i z projektu Pažit – Projekt Ústeckého kraje.

www.vzp.cz