MAS Naděje

www.masnadeje.cz
Webové stránky neziskové společnosti založené městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.