AKTUALITY ZE ŠKOLNÍHO KLUBU

Výtvarná soutěž - Moje krásná čarodějka

Kolektiv dětí ze školního klubu se zapojil do výtvarné soutěže k akci Slet čarodějnic 2018, kterou pořádal…

Bludiště - Osek

V pondělí 30. 4. jsme se s dětmi ze ŠK a ŠD vydali na výlet do Oseka, kde jsme…

Pálení čarodějnic

Děti ze školní družiny a klubu si pálení čarodějnic na školní zahradě krásně užily. I počasí nám…

Výtvarná soutěž - Krušné hory

Opět jsme se letos zapojili s dětmi ze školního klubu do výtvarné soutěže pod názvem: Krušné hory očima…

OMLUVENKY

Žák může být omluven pouze písemnou formou, nikoli formou telefonickou.

ŠKOLNÍ KLUB

Pondělí - pátek: 11:40-15:00 hod.

Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků Základní a Mateřské  školy v Lomu.

Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování, v době mimo pravidelný rozvrh.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové i vzdělávací aktivity.

VYCHOVATELKA

Zdeňka Hokrová

ČINNOSTI

Na akcích školního klubu, které budou probíhat v přírodě anebo ve školní tělocvičně, je potřeba,
aby žáci měli vhodný převlek - sportovní oblečení a obuv.

Volná činnost
ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností - četba knih, časopisů, hraní společenských her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, apod.

Pravidelná zájmová činnost
Bude se realizovat v oblasti sportovně-rekreační, výtvarně-estetické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.

Příležitostná činnost
Jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se budou konat v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Měsíční poplatek za školní klub (pravidelná docházka)30 Kč / měsíc
Nepravidelná docházka5 Kč / den