Výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ

MŠMT: Výzva č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most z této výzvy čerpá finanční prostředky na školního asistenta, Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická gramotnost, Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Chůvu, Vzdělávání pedagogických pracovníků – čtenářská a matematická pregramotnost, Specifika práce s dvouletými dětmi a Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči.