ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – MŠ LOUČNÁ

Jako každý rok, tak i letos nastal čas rozloučit se s nejstaršími dětmi, které od září nastoupí do prvních tříd a usednou tak poprvé do školních lavic. Tento pro všechny slavnostní den připadl na úterý 13. června a konal se v odpoledních hodinách na vyzdobené zahradě naší školky.
Na úvod všechny přítomné, rodiče, prarodiče, starostu města Lomu Vladimíra Urbana, radního Přemysla Škarku a ředitele školy Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslava Zajíce přivítala vedoucí učitelka Kateřina Zpěváčková. Jmenovaní hosté popřáli našim budoucím prvňáčkům šťastné vykročení do školních let a celý program mohl začít. Děti vystoupily s pásmem říkanek a písní pod vedením paní učitelek ze třídy Soviček a nechyběl ani již tradiční „Slib předškoláka“. Poté se dalšího programu ujalo divadlo Na klice – Robert a Jitka s pohádkou „Přes hory, doly do školy“, kteří se postarali o skvělou atmosféru i zábavu a slavnostně pasovali naše budoucí školáky. Děti byly dekorovány šerpou, obdarovány kornoutem se sladkostmi a na památku si odnášely knihu s věnováním a pamětním listem. Celá akce se moc povedla a všichni jsme si užili příjemné odpoledne.

Budoucím prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a rodičům dostatek trpělivosti a radosti z úspěchů svých dětí.