Návštěva SOŠ v Litvínově- Hamru

 Naše škola se zapojila do projektu Pomoc školám. Ten umožňuje žákům posledních ročníků, aby se v předmětu Volba povolání zorientovali v možnostech studia na středních školách, v tom, jak podat přihlášky aj. a umožní jim také, aby se na některé střední školy podívali a seznámili se s vybranými profesemi blíž, než jim může nabídnout teoretická výuka.

První školou, kterou jsme navštívili 25. října, byla Střední odborná škola v Litvínově-Hamru. Prošli jsme tam všechna pracoviště odborné výuky, ledacos si vyzkoušeli a moc se nám tam líbilo. Děkujeme za vřelé přijetí.