HOLA, HOLA, ŠKOLKA VOLÁ ! – MŠ LOUČNÁ

Prázdniny skončily a se začátkem školního roku do mateřské školy přicházejí nové děti. Ty starší přecházejí do jiných tříd, nebo zůstávají ve své třídě. Pro nové děti není nástup do mateřské školy nic snadného, je to velká změna v jejich životech, kdy si budou zvykat na odloučení od rodičů, nové prostředí, denní režim a lidi v podobě paní učitelek a kamarádů. Pro usnadnění jejich adaptace a ukotvení pravidel využíváme každodenní rituály doprovázené říkankami a písněmi.
Přejeme všem, aby nástup do nového školního roku byl co nejhladší a dětem, ať se v naší mateřské škole líbí, chodí do ní rády a těší se na své kamarády.