Lampionový průvod

Naše školka uspořádala dne 3. 11. „Halloweenský lampionový průvod“. Všichni jsme se sešli v 17 hodin u městského úřadu města Lomu a společně vyrazili po vyznačené stezce. Děti přicházely v různých maskách a s lampiony v ruce. Poté, co jsme došli do školky zazpívaly děti pásmo písniček, které se od září zatím naučily a následovalo vyhodnocení celotýdenních halloweenských aktivit, které plnily v dopoledních činnostech. Všechny děti dostaly pochvalu a vydaly se hledat sladkou odměnu po světelné cestě. K zakončení celého průvodu si každý z účastníků vypustil lampion štěstí s napsaným přáním. Na bezpečnost zde dohlíželi hasiči města Lomu, kterým moc děkujeme! Velmi nás potěšilo, že se průvodu zúčastnila nejen paní starostka Bc. Kateřina Schwarzová, ale i další rodiče se svými dětmi.

Všem děkujeme za účast a doufáme, že se Vám společně strávené odpoledne líbilo, protože nám moc! 🙂