Plán akcí na měsíc prosinec 2020 – MŠ Lom

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

PROSINEC 2020

 Mateřská škola Lom

 4. 12. 10.00 hod. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ LOM

Během dnešního dopoledne se děti seznámí s tradicí slavení svátku sv. Mikuláše. Do MŠ přijde Mikuláš a čert (letos opět ve spolupráci s Městskou knihovnou Lom). Pro děti mají připravený milý a zábavný program s ohledem k věku dětí a mikulášskou nadílku, která se letos uskuteční netradičně na zahradě MŠ v altánu. Děti čertu a Mikuláši zazpívají připravenou píseň, dostanou za to malou odměnu. Mikulášskou nadílku děti dostanou také z kuchyně ZŠ. Akce proběhne za dodržení všech preventivních opatření.

CÍL: Dodržení a slavení tradice svátku sv. Mikuláše.

 

 8. 12. DOPOLEDNE KOUZELNÉ VÁNOCE – VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, DÁREK PRO MAMINKU A PRO SENIORY Z LOMU

Během dnešního dopoledne se v MŠ uskuteční malá vánoční dílna. Děti se zábavnou a přístupnou formou seznámí s vánočním příběhem a tradicí Vánoc. S paní učitelkami pak vytvoří malou vánoční dílnu, budou vyrábět a tvořit vánoční dárek/přáníčko pro rodiče a naše lomské seniory, protože je letos vzhledem k preventivním opatřením nemůžeme navštívit osobně.

CÍL: Ladění vánoční atmosféry, rozvoj tvůrčích dovedností, vedení k tradicím, úctě a jiným hodnotám, radost z darování.

 

 10. 12. DOPOLEDNE VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ LOM

Vánoční besídka proběhne letos vzhledem k dodržení hygienických opatření netradičně DOPOLEDNE v rámci vzdělávacího programu. Paní učitelky s dětmi si společně ozdobí vánoční stromek na zahradě MŠ a zazpívají si u něj za slavnostní atmosféry vánoční koledy. Děti budou tradičně oblečené v „andělských“ oblecích. Dle možností rodičů uvítáme drobné balené vánoční „zobání“ pro děti k doplnění slavnostní atmosféry. Dárky od Ježíška najdou děti pod stromečkem po Novém roce.

CÍL: Prožít slavnostní předvánoční atmosféru, vést děti k tradicím a radosti z práce (zdobení stromečku), podpora estetických a hudebních dovedností.

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 21. 12. 2020 – 31. 12. 2020

Po Novém roce se opět uvidíme v pondělí 4. 1. 2021

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!

 

VŠEM DĚTEM, JEJICH RODIČŮM, PRARODIČŮM I VŠEM PŘÁTELŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LOM PŘEJEME ZA CELÝ KOLEKTIV MŠ LOM PŘEKRÁSNÉ, VE ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ PROŽITÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.