AKCE MŠ LOUČNÁ BŘEZEN 2020

                                                                             

AKCE MŠ LOUČNÁ

BŘEZEN 2020

                                                                              

  1. 3. Karneval s Hopsíkem

Děti přijdou do MŠ v maskách a čeká je zábavné dopoledne Karneval s Hopsíkem v kulturním domě v Lomu s přehlídkou masek.

Cíl: Rozvoj a podpora kulturní tradice masopustu, utužení kolektivu, sounáležitost, prožitek radosti a společného veselí.

 

  1. 3. Knihovna Lom – program pro Vśeználky

Sraz: nejpozději v 7.45. ve školce

Cíl:: Hravým způsobem přiblížit dětem svět knihy a seznámit se s možnostmi, kde se s nimi setkat. Podporovat a rozvíjet zájem o knihy, čtenářství, předčtenářskou gramotnost, vyhledávání informací apod.

  1. 3. Rusalka – premiéra divadelního představení v DVD Litvínov

Cíl: Seznámení s operou nenáročnou a humornou formou

 

18.3.  Návštěva 1. třídy základní školy (POUZE Všeználci)

Sraz: nejpozději v 7.45. ve školce

Cíl: Seznámení se s prostředím školy, jejím chodem, pravidly a způsobem vyučování.

 

  1. 3. Plavání Všeználků 1. Lekce – Plavecký bazén Litvínov

Děti ze třídy Všeználků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

Cíl:  Osvojení plaveckých dovedností a návyků, plavecké kompetence.

 

  1. 3. Přivítáme JARO – zelený den

Děti přijdou v tento den oblečeny v zelené barvě.

Cíl: Vnímání barev, propojení barev s přírodou a kalendářem

 

26  3. Plavání Všeználků 2. lekce – Plavecký bazén Litvínov

 

Saunování podle počasí jako náhradní program

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.