Výtvarná soutěž – Po stopách tajemné ještěrky zelené

Vyhlašovatelem další výtvarné soutěže byla CHKO České středohoří a její název je Po stopách tajemné ještěrky zelené. Nejdříve jsme si o této krajině a o živočiších zde žijících vyprávěli, potom jsme si ji i namalovali. Celkem jsme poslali 11 obrázků. Zúčastnili se žáci navštěvující Školní klub a žáci 2. A. Byli bychom rádi, kdyby některé práce byly vyhodnoceny…