Omluvenky a ostatní záležitosti, prosím, volejte na:
+420 731 659 575

PLÁN AKCÍ

                            AKCE MŠ  LOUČNÁ

  1. 9. – 6. 9.Seznamovací dopoledne v MŠ

- přivítání nových kamarádů, seznámení se školkou a režimem zábavnou formou pomocí her a soutěží

  1. 9. Třídní schůzky

Od 16 hod. budou v jednotlivých třídách probíhat informativní třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s režimem MŠ, provozním řádem, školním řádem a jinými organizačními záležitostmi.

 

  1. 9. – 13. 9. – Zábava na dětském hřišti

- program plný her a soutěží na zahradě MŠ i mimo ni

 12. 9. Výlet na Ločky - zdolávání překážek a chůze v terénu, přírodovědná vycházka s poznáváním stromů a jejich plodů

  1. 9. Podzimní vycházka

- turistická vycházka do okolí MŠ

- děti by s sebou měly mít vhodné oblečení, obuv, batůžek se svačinou a nějakou dobrotu

  1. 9. – Cvičení ve sportovní hale - 1.lekce cvičení –  sportovní hala Koldom                                               

- 9:30 hod. první lekce pro přihlášené děti ze třídy Všeználků a Koumáků

Potřeby: Lehké tepláky, legíny, tričko, ponožky a pití

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.

 

AKTUALITY

Výlet za přírodou

Dne 12. 9. 2019 se děti společně s paní učetelkami vydaly za poznáním přírody. Od mateřské školy…

Celý článek

Setkání s rodiči v MŠ Loučné

Dne 5.9. se konala třídní schůzka, kde se rodiče měli možnost dozvědět, jaké plánované aktivity děti čekají…

Celý článek

"Hola, hola školka volá!"

Dne 2.9. 2019 nám v mateřské škole odstartoval další školní rok, na který jsme se všichni moc těšili.…

Celý článek

O ŠKOLCE

Mateřská škola v Loučné je odloučeným pracovištěm MŠ v Lomu. Budova se nachází přímo u hlavní komunikace, patří k ní velká zahrada vhodná terénem k celoročnímu sportování a hrám. Je vybavena pískovištěm, dřevěným programem pro pohybové dovednosti dětí, je zde zahradní altán na uskladnění hraček a sportovního náčiní pro dětské vyžití. Školní zahradu využíváme po celý rok k pobytům venku, sportování a společnému posezení s rodiči.

V blízkosti MŠ jsou louky, les a potok, které jsou hlavním zdrojem pro uskutečňování vzdělávacího programu. Dětem zde nabízíme saunování, které výrazně přispívá k otužování a snižování nemocnosti dětí. Budova je patrová, v přízemí se nachází sauna, sprchy, bazén, umývárna a WC dětí, dále šatna dětí, samostatná šatna a hygien. zařízení zaměstnanců, kabinet Vv, Tv, Rv a dvě třídy. V 1.patře je třída, jídelna a kuchyňka. Ve 2.podlaží jsou tři dětské ložnice a tři komory, které slouží jako sklady pomůcek a místnost s dvěma dětskými záchodky a umyvadly.

ORGANIZACE DNE

6:00 – 8:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 –8:30Volně spontánní zájmové aktivity
8:30 –8:45Jazykové chvilky, komunikativní kruh
8:45- 9:00Ranní cvičení, hygiena
9:00 -9:15 Dopolední svačina
9:15 -11:30 Řízená činnost a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.- dle ŠVP, osobní hygiena
11:30 -12:20Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě z MŠ
12:20 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové činnosti - individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:15Odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, odchody dětí od 14:30 do 16:00 domů.

KONTAKTY

ADRESA

Mateřská škola Lom - Loučná
Podkrušnohorská 82
435 11 Lom

VEDOUCÍ MŠ

Kateřina Zpěváčková
ms.lom-loucna@seznam.cz
+420 731 659 575

ŠKOLNICE

Ivana Jánošíková
+420 476 744 172

"KOUMÁCI"

Hana Muráriková
třídní učitelka

"ŠIKULOVÉ"

Pracovní skupina Koumáků
Kateřina Chalupná
třídní učitelka

"VŠEZNÁLCI"

Iveta Krovová
třídní učitelka

Kateřina Zpěváčková
učitelka bez třídnictví

NAPIŠTE NÁM

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.