Omluvenky a ostatní záležitosti, prosím, volejte na:
+420 731 659 575

PLÁN AKCÍ

AKCE MŠ LOUČNÁ

BŘEZEN 2019

                                                                              

4.3.  Návštěva 1. třídy základní školy (POUZE Všeználci)

Sraz: nejpozději v 7.45. ve školce

Cíl: Seznámení se s prostředím školy, jejím chodem, pravidly a způsobem vyučování.

 

  1. 3. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – divadelní představeni v DVD Litvínov

Cíl: Podpora a rozvoj kulturních a estetických dovedností, prožitek radosti z kulturního zážitku

 

  1. 3. Masopustní karneval

Děti přijdou do MŠ v maskách a čeká je zábavné dopoledne s přehlídkou masek, soutěžemi a diskotékou, a také odměny pro krásné masky.

Cíl: Rozvoj a podpora kulturní tradice masopustu, utužení kolektivu, sounáležitost, prožitek radosti a společného veselí.

 

  1. 3. Poznávání zvířátek, exotického ptactva a kouzlení s panem Murbhauserem

Cíl: Zábavný i naučný prožitek, rozvoj znalostí a vědomostí, kulturního vnímání.

 

  1. 3. plavání Všeználků 1. Lekce – Plavecký bazén Litvínov

Děti ze třídy Všeználků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

Cíl:  Osvojení plaveckých dovedností a návyků, plavecké kompetence.

 

  1. 3. Přivítáme JARO – zelený den

Děti přijdou v tento den oblečeny v zelené barvě.

Cíl: Vnímání barev, propojení barev s přírodou a kalendářem

 

  1. 3. Knihovna Lom – program pro Vśeználky

Cíl:: Hravým způsobem přiblížit dětem svět knihy a seznámit se s možnostmi, kde se s nimi setkat. Podporovat a rozvíjet zájem o knihy, čtenářství, předčtenářskou gramotnost, vyhledávání informací apod.

 

28  3.  plavání Všeználků 2. lekce – Plavecký bazén Litvínov

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.

AKTUALITY

Tradiční velikonoční jarmark

Vážení rodiče, zveme vás na již tradiční velikonoční jarmark, který se bude konat 16. dubna 2019 od…

Celý článek

Akce MŠ Loučná - březen

AKCE MŠ LOUČNÁ BŘEZEN                                                                                4.3.  Návštěva 1. třídy základní školy (POUZE Všeználci) Sraz: nejpozději v 7.45.…

Celý článek

Prohlídka Vajdštejského zámku

Neplánovaný, ale velmi povedený výlet do zámku v Litvínově si dneska užily nejmenší děti z mateřské školy…

Celý článek

O ŠKOLCE

Mateřská škola v Loučné je odloučeným pracovištěm MŠ v Lomu. Budova se nachází přímo u hlavní komunikace, patří k ní velká zahrada vhodná terénem k celoročnímu sportování a hrám. Je vybavena pískovištěm, dřevěným programem pro pohybové dovednosti dětí, je zde zahradní altán na uskladnění hraček a sportovního náčiní pro dětské vyžití. Školní zahradu využíváme po celý rok k pobytům venku, sportování a společnému posezení s rodiči.

V blízkosti MŠ jsou louky, les a potok, které jsou hlavním zdrojem pro uskutečňování vzdělávacího programu. Dětem zde nabízíme saunování, které výrazně přispívá k otužování a snižování nemocnosti dětí. Budova je patrová, v přízemí se nachází sauna, sprchy, bazén, umývárna a WC dětí, dále šatna dětí, samostatná šatna a hygien. zařízení zaměstnanců, kabinet Vv, Tv, Rv a dvě třídy. V 1.patře je třída, jídelna a kuchyňka. Ve 2.podlaží jsou tři dětské ložnice a tři komory, které slouží jako sklady pomůcek a místnost s dvěma dětskými záchodky a umyvadly.

ORGANIZACE DNE

6:00 – 8:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 –8:30Volně spontánní zájmové aktivity
8:30 –8:45Jazykové chvilky, komunikativní kruh
8:45- 9:00Ranní cvičení, hygiena
9:00 -9:15 Dopolední svačina
9:15 -11:30 Řízená činnost a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.- dle ŠVP, osobní hygiena
11:30 -12:20Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě z MŠ
12:20 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové činnosti - individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:15Odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, odchody dětí od 14:30 do 16:00 domů.

KONTAKTY

ADRESA

Mateřská škola Lom - Loučná
Podkrušnohorská 82
435 11 Lom

VEDOUCÍ MŠ

Kateřina Zpěváčková
ms.lom-loucna@seznam.cz
+420 731 659 575

ŠKOLNICE

Ivana Jánošíková
+420 476 744 172

"KOUMÁCI"

Hana Muráriková
třídní učitelka

"ŠIKULOVÉ"

Pracovní skupina Koumáků
Kateřina Chalupná
třídní učitelka

"VŠEZNÁLCI"

Iveta Krovová
třídní učitelka

Kateřina Zpěváčková
učitelka bez třídnictví

NAPIŠTE NÁM