Omluvenky a ostatní záležitosti, prosím, volejte na:
+420 731 659 575

PLÁN AKCÍ

AKCE MŠ LOUČNÁ

BŘEZEN 2020

                                                                              

  1. 3. Karneval s Hopsíkem

Děti přijdou do MŠ v maskách a čeká je zábavné dopoledne Karneval s Hopsíkem v kulturním domě v Lomu s přehlídkou masek.

Cíl: Rozvoj a podpora kulturní tradice masopustu, utužení kolektivu, sounáležitost, prožitek radosti a společného veselí.

 

  1. 3. Knihovna Lom – program pro Vśeználky

Sraz: nejpozději v 7.45. ve školce

Cíl:: Hravým způsobem přiblížit dětem svět knihy a seznámit se s možnostmi, kde se s nimi setkat. Podporovat a rozvíjet zájem o knihy, čtenářství, předčtenářskou gramotnost, vyhledávání informací apod.

  1. 3. Rusalka – premiéra divadelního představení v DVD Litvínov

Cíl: Seznámení s operou nenáročnou a humornou formou

 

18.3.  Návštěva 1. třídy základní školy (POUZE Všeználci)

Sraz: nejpozději v 7.45. ve školce

Cíl: Seznámení se s prostředím školy, jejím chodem, pravidly a způsobem vyučování.

 

  1. 3. Plavání Všeználků 1. Lekce – Plavecký bazén Litvínov

Děti ze třídy Všeználků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

Cíl:  Osvojení plaveckých dovedností a návyků, plavecké kompetence.

 

  1. 3. Přivítáme JARO – zelený den

Děti přijdou v tento den oblečeny v zelené barvě.

Cíl: Vnímání barev, propojení barev s přírodou a kalendářem

 

26  3. Plavání Všeználků 2. lekce – Plavecký bazén Litvínov

 

Saunování podle počasí jako náhradní program

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.

AKTUALITY

Loučení s předškoláky

V pondělí 22. 6. 2020 jsme se v dopoledních hodinách na zahradě MŠ společně rozloučili s našimi předškoláky, i když…

Celý článek

Výsledky zápisu dětí do MŠ - Loučná

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most 434 11 Lom, Vrchlického 372 tel. 731 659 575  …

Celý článek

Budko, kdo v tobě bydlí?

Oblíbenost tzv. knihobudek roste a jejich počet přibývá. Pro obyvatele v Loučné ji k naší MŠ nainstalovali…

Celý článek

O ŠKOLCE

Mateřská škola v Loučné je odloučeným pracovištěm MŠ v Lomu. Budova se nachází přímo u hlavní komunikace, patří k ní velká zahrada vhodná terénem k celoročnímu sportování a hrám. Je vybavena pískovištěm, dřevěným programem pro pohybové dovednosti dětí, je zde zahradní altán na uskladnění hraček a sportovního náčiní pro dětské vyžití. Školní zahradu využíváme po celý rok k pobytům venku, sportování a společnému posezení s rodiči.

V blízkosti MŠ jsou louky, les a potok, které jsou hlavním zdrojem pro uskutečňování vzdělávacího programu. Dětem zde nabízíme saunování, které výrazně přispívá k otužování a snižování nemocnosti dětí. Budova je patrová, v přízemí se nachází sauna, sprchy, bazén, umývárna a WC dětí, dále šatna dětí, samostatná šatna a hygien. zařízení zaměstnanců, kabinet Vv, Tv, Rv a dvě třídy. V 1.patře je třída, jídelna a kuchyňka. Ve 2.podlaží jsou tři dětské ložnice a tři komory, které slouží jako sklady pomůcek a místnost s dvěma dětskými záchodky a umyvadly.

ORGANIZACE DNE

6:00 – 8:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 –8:30Volně spontánní zájmové aktivity
8:30 –8:45Jazykové chvilky, komunikativní kruh
8:45- 9:00Ranní cvičení, hygiena
9:00 -9:15 Dopolední svačina
9:15 -11:30 Řízená činnost a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.- dle ŠVP, osobní hygiena
11:30 -12:20Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě z MŠ
12:20 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové činnosti - individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:15Odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, odchody dětí od 14:30 do 16:00 domů.

KONTAKTY

ADRESA

Mateřská škola Lom - Loučná
Podkrušnohorská 82
435 11 Lom

VEDOUCÍ MŠ

Kateřina Zpěváčková
ms.lom-loucna@seznam.cz
+420 731 659 575

ŠKOLNICE

Ivana Jánošíková
+420 476 744 172

"KOUMÁCI"

Kateřina Chalupná

Hana Baumruková

třídní učitelky

"VŠEZNÁLCI"

Hana Muráriková
třídní učitelka

Kateřina Zpěváčková
učitelka bez třídnictví

NAPIŠTE NÁM

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.