Omluvenky a ostatní záležitosti, prosím, volejte na:
+420 731 659 575

PLÁN AKCÍ

LEDEN  2019

 

7.1. Ježíšek ve školce – třída Koumáků a Šikulů

Přivítání se v Novém roce a připomenutí si některých zvyků a tradic Vánoc. Rozbalování dárků, které přinesl Ježíšek do školky.

Cíl: Zábava, překvapení, podpora kulturního vzdělávání, upevňování pravidel jak správně zacházet s novými hračkami, každá má své místo.

 

 11.1.  Tříkrálovský  turnaj mateřských škol v kopané (vybraní Všeználci)

                 – sportovní hala Koldom

Sraz : nejpozději v 7.45. ve školce nebo v 8.05 ve sportovní hale Koldom

                S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pití

 

Cíl: sportovní vyžití, soutěživost, spolupráce, zásady fair play

 

 

15.1.   Saunování

 

Cíl: otužování, zdravý životní styl

 

25.1.  Mrazík – divadelní představeni v DVD Litvínov

Cíl: Podpora a rozvoj kulturních a estetických dovedností, prožitek radosti z kulturního zážitku.       

 

30.1.   Bublinka – dětské zábavné centrum Litvínov

 

Cíl: Rozvoj pohybových dovedností, zdokonalování se při překonávání různě náročných překážek, dodržování pravidel.

 

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.

AKTUALITY

Ježíškovo nadělení

Ani na Šikuly a Koumáky v naší loučenské školce Ježíšek nezapomněl a  děti se dnes mohly radovat…

Celý článek

Plán akcí na měsíc Leden 2019

  LEDEN  2019   7.1. Ježíšek ve školce – třída Koumáků a Šikulů Přivítání se v Novém roce…

Celý článek
Akce – MŠ Loučná   

Akce – MŠ Loučná   

                       PROSINEC 2018   12. – Vystoupení…

Celý článek

O ŠKOLCE

Mateřská škola v Loučné je odloučeným pracovištěm MŠ v Lomu. Budova se nachází přímo u hlavní komunikace, patří k ní velká zahrada vhodná terénem k celoročnímu sportování a hrám. Je vybavena pískovištěm, dřevěným programem pro pohybové dovednosti dětí, je zde zahradní altán na uskladnění hraček a sportovního náčiní pro dětské vyžití. Školní zahradu využíváme po celý rok k pobytům venku, sportování a společnému posezení s rodiči.

V blízkosti MŠ jsou louky, les a potok, které jsou hlavním zdrojem pro uskutečňování vzdělávacího programu. Dětem zde nabízíme saunování, které výrazně přispívá k otužování a snižování nemocnosti dětí. Budova je patrová, v přízemí se nachází sauna, sprchy, bazén, umývárna a WC dětí, dále šatna dětí, samostatná šatna a hygien. zařízení zaměstnanců, kabinet Vv, Tv, Rv a dvě třídy. V 1.patře je třída, jídelna a kuchyňka. Ve 2.podlaží jsou tři dětské ložnice a tři komory, které slouží jako sklady pomůcek a místnost s dvěma dětskými záchodky a umyvadly.

ORGANIZACE DNE

6:00 – 8:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
8:00 –8:30Volně spontánní zájmové aktivity
8:30 –8:45Jazykové chvilky, komunikativní kruh
8:45- 9:00Ranní cvičení, hygiena
9:00 -9:15 Dopolední svačina
9:15 -11:30 Řízená činnost a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.- dle ŠVP, osobní hygiena
11:30 -12:20Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě z MŠ
12:20 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové činnosti - individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:15Odpolední svačina, osobní hygiena
14:15 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, odchody dětí od 14:30 do 16:00 domů.

KONTAKTY

ADRESA

Mateřská škola Lom - Loučná
Podkrušnohorská 82
435 11 Lom

VEDOUCÍ MŠ

Kateřina Zpěváčková
ms.lom-loucna@seznam.cz
+420 731 659 575

ŠKOLNICE

Ivana Jánošíková
+420 476 744 172

"KOUMÁCI"

Hana Muráriková
třídní učitelka

"ŠIKULOVÉ"

Pracovní skupina Koumáků
Kateřina Chalupná
třídní učitelka

"VŠEZNÁLCI"

Iveta Krovová
třídní učitelka

Kateřina Zpěváčková
učitelka bez třídnictví

NAPIŠTE NÁM