Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most

 

Vítejte na stránkách naší školy


Žáci naší školy se pod vedením Mgr. Bendové pustili do nové výzdoby chodeb školy. Jejich snaha je korunována krásným novým prostředím, na kterém se sami podíleli.

Emailová adresa školy pro případné

oznámení absence žáků:

zs.lom@seznam.cz

Na níže uvedeném odkazu můžete přejít na webové stránky neziskové společnosti založené městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

www.masnadeje.cz

ZŠ a MŠ Lom uzavřela memorandum o spolupráci se ZŠ Most, J. Arbesa 2454, p.o. Na základě memoranda mohou naši žáci využívat dohodnuté prostory partnerské školy k projektové výuce. 

Základní a Mateřská škola Lom děkuje nadaci Obědy pro děti za schválení finanční podpory, díky které má 21 žáků naší školy obědy zdarma. Více informací o nadaci Obědy pro děti http://www.obedyprodeti.cz/

Děkujeme VZP za poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt, který se konal 11. 4. - 15. 4. 2016 v Nových Křečanech.

                          

Naše škola se zapojila do projektu Krokus. Veškeré informace k němu naleznete na webu http://www.jewishmuseum.cz/krokus/ .

Fotografie z jazykového pobytu v Hamburku ke stažení zde

Mléko do škol                 Ovoce do škol

 

Projekt Let´s speak together

Na naší škole působí v tomto školním roce rodilý mluvčí, který s dětmi pracuje jak v hodinách jazyka, tak v mimoškolních aktivitách.

 

Projekt EU  peníze školám CZ.1.07/1.4.00/21.1582

"Do života s úspěchem"

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 
II. ročník, předmět: český jazyk

VII. ročník, předmět: dějepis

VIII. ročník, předmět: zeměpis  
kontaktní osoba, která na požádání  poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR:

Mgr. et Bc. Jaroslav Zajíc, email: zs.lom@seznam.cz

Ozdravný pobyt Arnica 20. - 24. 5. 2013

Pažit - program aktivního života Ústeckého kraje

 

Rozvoj kariérového poradenství na základních školách

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.34/02.0008

Anotace projektu ROKAPO zde
Kariérová olympiáda - Oblast ekonomiky (diplom k náhledu zde)
Kariérová olympiáda - Oblast zdravotnictví (diplom k náhledu zde)

Zapojení některých zaměstnanců do

nadačního fondu Dobrý anděl

 

Naše škola je od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 zapojena do programu finanční podpory z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 56. Naše škola vypracovala projekt s názvem Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti, na jehož realizaci získala dotaci celkem 489 286,- Kč. Celý projekt bude ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy k 31. 12. 2015. V rámci tohoto projektu budeme na škole realizovat tři šablony.

První šablona s názvem Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti bude realizována v hodinách českého jazyka formou čtenářských dílen a to na I. i II. stupni. V rámci této šablony zakoupíme knihy, které budou všem žákům k dispozici ve školní knihovně a učitelé s nimi budou v rámci čtenářských dílen pracovat.

Druhá šablona s názvem Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky umožní vycestovat 20 žákům druhého stupně na 6 dní do Londýna a Hamburku, kde se nejen seznámí s místními kulturními památkami, ale rovněž se zde budou zdokonalovat ve své angličtině a němčině v rámci kurzů výuky cizího jazyka. Na realizaci této šablony jsme získali dotaci 276 860,- Kč. Zájezd se uskuteční v měsíci listopadu a prosinci. Žáci budou vybráni na základně stanovených kritérií a doprovod jim budou dělat pedagogové naší školy.

Třetí šablona je zaměřena na tzv. stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Na tuto činnost jsme získali 42 158,- Kč. Této šablony se účastnil jeden člověk z naší školy, který vycestoval na základní školu na Slovensko.

Vítejte na stránkách naší školy.

Naše škola je od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015 zapojena do projektu Výzva č. 57, která je podpořena z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Získali jsme finanční prostředky ve výši 204 112,- Kč, které budou použity na rozvoj technických dovedností žáků ve škole. Abychom byli schopni tento rozvoj zajistit, budou finance použity především na vybavení školní dílny.