Školní družina

Družinu navštěvují děti ve věku 1. – 4. třídy.

 

Hlavním cílem školní družiny je budování velkého kolektivu všech těch, kteří družinu navštěvují a jejich prostřednictvím vytvářet jednu velkou rodinu.

                                      

Technické zázemí:

Družina je umístěna na 1. stupni  k dispozici je 1 vybavené oddělení - koberce, nový nábytek, společenské hry, stavebnice. ŠD je spojena s hernou - maňáskové divadlo, televize, video, DVD. Ve stejném objektu je i školní jídelna. Při své činnosti využíváme tělocvičnu, školní zahradu a hřiště u školy.

 

Denní režim:

6,00 - 7,30 ranní družina - odpočinek, relaxační činnost, hry, soutěže, stolní   hry a  stavebnice, pohádky
11,25 - 12,20 přechod dětí do družiny podle ukončené výuky. Vychovatelky si vyzvedávají děti u šaten, oběd, stolování, vlastní činnost
12,20 - 12,45 vydávání dětí, odchod na zájmové kroužky12,45 - 14,00 pobyt na čerstvém vzduchu
14,00 - 15,30 odpolední činnost - volné hry, příprava na vyučování, vydávání dětí