Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most

Vrchlického 372, 435 11 Lom

IČ: 708 802 98

Datová schránka:

Majitel: Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most                 
Typ datové schránky: Právnická osoba
 ID datové schránky: 9j7etgp

Bc. Jakub Ozaňák - pověřený statutární zástupce vykonávající činnost ředitele školy

zs.lom@seznam.cz

734 808 433

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc - zástupce ředitele

jaroslav.zajic@zsmslom.cz

731 505 645

Iveta Vatalová – ekonomka

ekonom@zsmslom.cz

413 034 404

Věra Petráková – personální

personalni@zsmslom.cz

413 034 405

Blanka Oplerová - vedoucí školní kuchyně

734 579 193